Hersenstichting Nederland Vraagt Aandacht Voor Collecteweek

Deze week start de 15e landelijke collecteweek van de Hersenstichting Nederland.

Het fonds ondersteunt fundamenteel hersenonderzoek dat leidt tot flinke verbeteringen in behandelmethodenvan veel verschillende hersenaandoeningen. De Hersenstichting krijgt geen subsidie en vraagt daarom hulp en bijdragen van alle Nederlanders tijdens de collecteweek. Directeur van de Hersenstichting, Peter Schoof, luidt de gong.

Meer informatie vindt u op: www.hersenstichting.nl

Download foto